CLASSIFICATIE VAN DRUKAPPARATUUR ONDERHEVIG AAN PED

De richtlijn voor drukapparatuur (PED) '2014/68/EU' is van toepassing op het ontwerp, de productie en de conformiteitsbeoordeling van drukapparatuur, waarvan de maximum toelaatbare druk‘PS'groter is dan 0 5 barg.

De door Vulcanic aangeboden PED calculator is beperkt tot de risicoclassificatie van drukvaten.

Volume van het drukvat 'V': het totale volume van het drukvat, inclusief het volume van eventuele onderdelen die gedemonteerd kunnen worden

Maximum toelaatbare druk `PS': de maximum druk waarvoor de installatie ontworpen is. Deze maximum toelaatbare druk is altijd groter dan de werkingsdruk.

Maximum toelaatbare temperatuur 'TS': de maximum temperatuur waarvoor de installatie ontworpen is. Deze maximum toelaatbare temperatuur is altijd groter dan de werkingstemperatuur.

Risicoclassificatie van stoffen :
Groep 1: 'gevaarlijk' : Ontvlambare, explosieve, giftige, ... stoffen. Een stof behorende tot groep 2 dient geclassificeerd te worden als 'Groep 1' indien de maximum toelaatbare temperatuur 'TS' groter is dan het vlampunt van deze stof, dit is bijvoorbeeld het geval voor minerale olie.
Groep 2: 'ongevaarlijk'

Hiertoe behoren al de stoffen die niet als 'gevaarlijk' geclassificeerd worden